Skip to Content.

sanntid - Diskusjonsliste for drift/support UNINETT sanntid

Emne: Diskusjonsliste for drift/support UNINETT sanntid

Beskrivelse: Listen skal v�re en kommunikasjonskanal og diskusjonsmedium for personer ved UH-institusjonene som jobber med bygging, drift og support av sanntidskommunikasjonsl�sninger og/eller telefoni.

Top of Page