Skip to Content.

nav-ref - Diskusjonskanal, NAV referansegruppe

Subject: Diskusjonskanal, NAV referansegruppe

Description: Listen er en diskusjonskanal for medlemmer av NAV referansegruppe.
NAV referansegruppe best�r av representanter for de mest aktive
NAV milj�ene i UH-sektoren og gruppa gir innspill og r�d om
NAVs videre utvikling.

Top of Page