Skip to Content.

innspill - Innspill til omorganiseringsprosessen?

Subject: Innspill til omorganiseringsprosessen?

Description: Skulle gjerne hatt en ny e-postliste kalt innspill@uninett.no.
Deltakerne skal v�re de samme som for omorg-prosjektgr@uninett.no. Eier
skal v�re undertegnede.

Top of Page