Skip to Content.

gc-mobilitet - Diskusjonsliste for drift/support wlan

Subject: Diskusjonsliste for drift/support wlan

Description: Listen skal være en kommunikasjonskanal og diskusjonsmedium for primært
personer ved institusjonene som har det daglige ansvar for bygging,
drift og support av trådløse nettverk ved institusjonen.

Tema kan være alt som er relatert til trådløse nettverk og det
oppfordres til å bruke listen for å stille spørsmål, komme med
meningsytringer eller bare informere.

Top of Page