Skip to Content.

faggruppe-iaas - faggruppe-iaas

Subject: faggruppe-iaas

Description: Liste for IaaS-faggruppen i UH-sky samarbeidet.

Faggruppe IaaS er et åpent faglig forum for diskusjon av "infrastruktur som en tjeneste" (IaaS). Faggruppa har som mål å være en ressurs for sektoren i spørsmål om moderne infrastruktur og teknisk leveranse av skytjenester.

En viktig aktivitet i gruppa vil være å samle og bygge videre på den fagkunnskap som er nødvendig for å nå UH-sky-prosjektet sitt mål om å bygge en UH-intern IaaS.

Top of Page