Skip to Content.

UNINETT MailingLists Service

User and admin FAQ

Hvis du ønsker å utføre en bestemt oppgave, se på listen av alle tilgjenglige funksjoner i e-postlistesystemet Sympa.
Hvis du opplever problemer, vennligst henvis til bruker-FAQen eller til administrator- FAQen.


Top of Page