Skip to Content.

UNINETT MailingLists Service

Medlems-, moderator- og eier-dokumentasjon

I denne dokumentasjonen vil du finne:

Hvis du ønsker å utføre en bestemt oppgave, se på listen av alle tilgjenglige funksjoner i e-postlistesystemet Sympa.
Hvis du opplever problemer, vennligst henvis til bruker-FAQen eller til administrator- FAQen.

Top of Page